top of page

uzmanlık alanlarımız

Tazminat Hukuku

 1. Trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi davası,

 2. Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davası,

 3. Haksız fiil sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davası,

 4. Destekten yoksun kalma tazminatı,

 5. Sözleşme ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,

 6. Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan, yani tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat davası,

 7. Telif haklarının ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası

 8. Yazılı veya görsel basın veya sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat davası.

 9. İş kazasından dolayı oluşan maluliyetle alakalı maddi ve manevi tazminat davası,

 10. Beden bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları .

Ticaret Hukuku

 1. Ticaretten kaynaklı oluşan alacak davaları

 2. Çek davaları

 3. İflas ve iflasın ertelenmesi davaları

 4. Sigorta hukuku davaları

 5. İpoteğin fekki ve ihalenin feshi davaları

 6. Rekabet yasağına ilişkin davalar

 7. Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen hükümler gereği açılacak davalar

 8. Saklama sözleşmeleri gereği açılacak davalar

İcra Hukuku

 1. İcra Hukuku

 2. Haciz yoluyla takip

 3. İlamsız takip

 4. Genel haciz yoluyla takip

 5. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip

 6. Kiralanan taşınmazların tahliyesi

 7. İlamlı takip

 8. İlamların icrası

 9. Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip

 10. İhtiyati haciz

 11. İflas hukuku

 12. İflas yoluyla takip

 13. Takipli iflas

 14. Takipsiz (Doğrudan) iflas

 15. İflasın ertelenmesi

 16. İflas tasfiyesi

 17. İflas yasaklarından kurtulma yolları

 18. Konkordato Hukuku

 19. Adi konkordato

 20. İflas dışı konkordato

 21. İflas içi konkordato

 22. İcra ve iflasın suçları

Tüketici Hukuku

 1. Abonelik sözleşmesi davaları

 2. Ayıplı hizmetlerden doğan davalar

 3. Ayıplı mallardan doğan davalar

 4. Garantili mal davaları

 5. Devre tatil davaları

 6. Kapıdan satış davaları

 7. Mesafeli satışlardan doğan davalar

 8. Haksız şartlardan doğan davalar

 9. Kredi kartı sözleşmesi davaları

 10. Paket turlardan doğan davalar

 11. Tüketici kredilerinden doğan davalar

 12. Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar

 13. Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar

 14. TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar

 15. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar

Taşınmaz Hukuku

 1. Tapu İptal ve Tescil Davaları ve orman tazminat davaları

 2. Tasarrufun İptali Davaları

 3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Hazırlama

 4. Eser Sözleşmesi, İnşaat Yapım Sözleşmesi Hazırlama,

 5. Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar nedeni ile açılacak Alacak Davaları,

 6. Kira Bedeli Tespit Davaları

 7. Kira Artırım Davaları

 8. Tahliye Davaları

 9. Müdahalenin Meni Davaları

 10. Ecrimisil Davaları

 11. İpotek ihtilaflarından doğan davalar

 12. Ortaklığın Giderilmesi Davaları

iş ve sosyal güvenlik hukuku

 1. İş sözleşmesinin feshi

 2. İşçiye ödenmesi gereken ücretler

 3. Engelli ya da hükümlü işçi çalıştırma

 4. Ücret kesme cezası

 5. Yıllık izin hakları

 6. Tazminat hakları

 7. İş kazası

 8. Sigorta primleri

 9. İşveren ve işçinin yükümlülükleri

 10. Arabuluculuk 

HUKUKİ DESTEK

Hukuki hizmet talep ettiğiniz konu hakkında kısaca bilgi verebilirsiniz.

En kısa zamanda dönüs yapacagız !
bottom of page